Forord

 

Jon Sæland ved pennen

Privat foto


I en av de første artiklene på Sheep-Isle kunne en lese:

”Sheep-Isle vil leggja ut ein serie artiklar under overskrifta ”Jon Sæland og spælsauen” med undertittelen: ”Statskonsulenten som staka ut sin eigen kurs”.

Etter omfattende arbeid blir overskriften nå:

Jon Sæland – en introduksjon

-Spælsauen må midlertidig finne seg i en birolle!

I samme artikkel heter det også: ”Jon Sæland stiller i ei klasse for seg når det gjeld saueal i Skandinavia”.

Sheep-Isle håper at disse sidene til fulle vil bekrefte dette, og vise at Jon Sæland burde ha en langt mer framtredende plass i norsk sauehistorie enn han har fått.

Sheep-Isle vil forsiktig prøve å løfte en flik inn til mennesket bak statskonsulenten, dels på bakgrunn av et intervju  tatt opp på bånd med Nils Rydså, praktikant hos Sæland 1934, dels ved å la Jon Sæland selv fortelle en barndomshistorie fra Jæren.

Sheep-Isle vil gjerne rette en stor takk til Svanhild og Ottar Hagen – for at de aldri tapte overblikket, John Magne Aase – for første kontakten til familien Sæland, Ottar Endresen – for sitatet: ”Statskonsulenten som staka ut sin eigen kurs” og for mye korrekturlesning. Også Veronika Seim – som straks trodde på ideen om disse Sæland-sidene. Og naturligvis familien Sæland; uten deres hjelp og gjestfrihet ville disse sidene aldri blitt til.

En særlig takk til Nils Rydsaa, som klarte å skru tiden 66 år tilbake, og kanskje kom nærmest Jon Sæland.  

For hjelp med foto m.m. en stor takk til Jærmuseet.

Sidene heter som sagt ”Jon Sæland – en introduksjon”. Naturligvis en introduksjon til et verk - om en uovertruffen fagmann og markant personlighet i norsk saueal - som må komme engang, et verk som selvsagt må bli skrevet av en innfødt!

Hjelm, mai 2001

Kjeld Malthe-Bruun

Til introduksjon