Kort biografi

 


Sælandstunet, tegning Alf Næsheim

Jon Sæland er født 26. september 1876 på Sæland i Time. Han hadde en eldre bror, Sem, som ble rektor ved Norges Tekniske Høgskole i Trondheim, og en yngre bror, Aadne, som ble på Jæren og førte slektsgarden videre.

Allerede fra barnsben av blir han sterkt knyttet til Jæren og småfeet som om vinteren går ute omkring garden og om sommeren er på beite i drifteheiene i Sirdal. Fortellingen ”Geitevit” som er skrevet i 50-års alderen til Norsk Barneblad, vitner om den store betydning barndommen hadde for Sæland.

Time var på den tiden et senter for sau,og det var nok ikke tilfeldig at den første skilleplassen for sau var på Pigberget i Øvre Time. Einar Sæland, Jon´s far, var en lang tid aktiv som heiegjætar i Neseheia.

 


Foto, Aadne Sæland

 

Om Jon Sæland skriver Sigurd Eikeland i Driftesmalen 1966:

”Var født 1876, død 1963. Dette er seinere statskonsulent i saueal, Jon Sæland. Han tok til med heiegjæting i konfirmasjonsalderen for far sin, Einar Sæland. Han var og med ein kjent heigjætar i Sirdal 1 år, men namnet er ikkje kjent i dag.

Sæland hadde utdannelse først på landbruksskole i Oslo. Siden ble han uteksaminert fra Norges Landbrukshøgskole på Ås i 1900. Men dette ble bare en parentes i hans liv. Etter noen år som skolebestyrer på Storsteigen landbruksskole i Østerdalen (1907-1918) ”stakar han ut sin eigen kurs”, og han har sikkert følt sig kallet til å sitte i Høgfjellskommisjonen fra 1912-1918.

I 1918 utnevnes han til Norges første statskonsulent i sau- og geital. Samtidig flytter han til Gvarv i Telemark. Herfra reiser han rundt i hele Sør-Norge til sauesjå (Statens småfesjå). Han ble en elsket, men også frygtet dommer med ekstrem høy fagkunnskap. Han innførte såkalt åpen dømming, nemlig å si fritt hvorledes dyret var. Sjåene ble etter hvert en rein fagskole for småfeal.

Etter at Sæland har sluttet som statskonsulent i 1946, får han Kongens Fortjenestemedalje i gull.


Fotoarkivet etter Hans Aanestad, Jærmuseet
Jon Sæland til høyre, Sigurd Bell til venstre.
Hillevåg, Stavanger, fotograf ukjent

Fotoarkivet etter Hans Aanestad, Jærmuseet
Jon Sæland med stokken
Gol i Hallingdal hausten 1953, fotograf ukjent

 

Det er ikke uten grunn at disse sidene bærer tittelen: ”Jon Sæland – en introduksjon”. Sæland hadde livet igjennom en mektig produksjon. Han skrev nesten permanent i blad og tidskrifter og har flere ganger gitt ut lærebøker i sau- og geital.

 

En introduksjon er bedre en ingenting, og det er mitt håp at disse sidene kan medvirke til å bringe en i saue-Norge uovertruffen personlighet fram i lyset.

Til introduksjon