Links til museer, stiftelser,  m. m.

 

     A. nevnt i boka                

               

Norsk Folkemuseum   

http://www.norskfolke.museum.no/   

Friluftmuseum, utstillinger og arrangementer.

De fleste bildene i Soga om smalen kommer fra Norsk Folkemuseum. Her er to adresser til museets bilde-databaser:

 http://www.folkemuseet.no/primusweb/  Her kan bestillinger gjøres til lb@folkemuseet.no

http://www.nb.no/gallerinor/  På Gallerinor som tilhører Nasjonalbiblioteket er det lagt inn 110.000 

av Norsk Folkemuseums bilder tatt av fotografene A. B. Wilse og A. Lindahl.

 

           Voss Folkemuseum                               http://home.c2i.net/voss-folkemuseum/

           Maihaugen Museum                              http://www.maihaugen.museum.no/             

                    

Tømmervik Tekstilverksted        amy.lightfoot@hitra.online.no                                    

ble etablert som ideel stiftelse i 1997. Virksomheten har som mål å styrke identiteten til kustbefolkningen og bidra til at kystkulturen i sterkere grad blir en synlig del av grunnlaget for vor nasjonale felleskultur. Det praktiske målet er vern og videreføring av håndverkstradisjoner med opphav i kystsamfundet. Verkstedet arbeider lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Dokumentasjon av tekstiltradisjoner skjer i samarbeid med Håndverksregisteret på Maihaugen Museum, Lillehammer. Forskning og rekonstruksjon er et viktigt arbeidsfelt. I samarbeid med Vikingeskibsmuseet i Roskilde, Danmark har verkstedet fremstilt seilduk til flere vikingeskips-
kopier. Alle arbeidsprosesser blir gjort for hånd ved bruk av tidkrevende før-industrielle meto-
der som ullsortering, napping, kamming, spinning, veving og stamping.

English summary    

The Tømmervik Textile Trust is a non-profit organization dedicated to the preservation of coastal and maritime textile arts and crafts, established on the island of Hitra in Norway, 1997.
The trust works on a local, regional, national and international level with training and dissemi-
nation of textile craft skils. Our major goals are to dokument, research and preserve textile
traditions. Primary collaborators are the Craftmens Registry, at Maihaugen, Lillehammer, Norway, and the Viking Ship Museum in Roskilde, Denmark

         

 Norsk Landbruksmuseum 

I 1997 ble museet åpnet i eget publikumsbygg sentralt på Norges Landbrukshøgskole. Museet viser hovedutstillingen ”Møter ved melkerampa”, om gårdsdrift på 1950-tallet og billedspillet ”Grenseland”, en reise i jordbrukslandskapet før og nå. I tillegg vises skiftende utstillinger. Museet har barneavdeling, kafé og butikk, og driver i tillegg utleie av møtelokaler. NLM har dokumentasjon av nyere tids landbruk og særlig landbruket i det 20. århundret som arbeidsfelt og har til hensikt å løse faglige oppgaver i samarbeid med fagmiljøet ved Norges Landbrukshøgskole og i nettverk med museer over hele landet. Museet er åpent hele året. 

Arbeid med bevaring av genressurser hos gamle norske husdyrraser har vært et satsingsområde fra 1987. Museet er etablert som et nasjonalt kompetansesenter, og har sekretariat for Genressursutvalget. Genressursutvalget er oppnevnt av Landbruksdepartementet, og har ansvar for å utrede, gi råd om og iverksette tiltak for bevaring av husdyrgenetiske ressurser i Norge. 

Du kan lese mer om Norsk Landbruksmuseum på www.nlm.nlh.no . Her finner du også informasjon om gamle husdyrraser og Genressursutvalgets arbeid.

       

 
Norsk Villsaulag ble startet i 1995 for å arbeide for å samle alle villsaueiere i en organisasjon og å starte organisert omsetning av villsaukjøtt. Senere ble laget splittet i salgsorganisasjonen Norsk Villsaulag BA og medlemsorganisasjonen Foreninga for gammel norsk sau.
 
Vi arbeider for å ta vare på villsauen (Old Norwegian) i en levende tradisjon i kystdistriktene i Norge. Villsau er fredelige dyr med sterkt flokkinstinkt og stor evne til å greie seg ute året rundt på lyngheier langs kysten. Sauen passer godt til å drive landskapspleie i de etterhvert gjenngrodde kystheiene og bevare kulturlandskapet på kysten mest mulig inntakt. Dyra er lette og beiter på de flest plantearter. De er derfor godt egnet til å holde ruiner og oldtidsminner fri for vegetasjon.
 
Villsauen er etterkommer av de første sauene som kom til Norge for 3.500 år siden. Vikingene tok sauen med seg og slik ble den også opphav til mange av de stedegne sauerasene rundt Nordsjøen. For 50 år siden var sauen nesten utryddet men enthusiaster greide å berge den og rasen teller i dag over 20.000 dyr spredt langs hele norskekysten. Kjøttet har utmerket smak som minner mer om vilt enn vanlig sau. Skinn fra villsau er populære. Ulla er delt i lang dekkull og fin botnull. Den blir nyttet til husflidsproduksjon og det arbeides for å øke omsetningen av ulla.
 
Ola Vie er leder for både Norsk Villsaulag og Foreninga for gammel norsk sau. E-postadresse (E-mail  le-stra@online.no). Postadresse: Norsk villsaulag v/Ola Vie, 7270 DYRVIK, NORGE.

Summary in english

Norsk Villsaulag was founded in 1995 to organize the holders of Old Norwegian and find new ways of marketing the meat. The Old Norwegian is the small primitive type of sheep which inhabited Norway some 3.500 years ago. The Vikings brought the sheep to the rest of Scandinavia including Iceland and the Faeroes and probably also the Western Islands. Remains of similar type of sheep discovered near Bergen, are dated to be 3000 years old. Today the largest number of  the Old Norwegian  you will find in the region around Bergen, the islands outside Trondheim, and the rest og the coastline. The population of Old Norwegian counts around 20.000 animals. This number is in great contrast to the situation around 1955, when the breed had almost disappeared. If you need further information, contact the chairman: Ola Vie, E-mail  le-stra@online.no. Postal adresse: Norsk Villsaulag v/Ola Vie, 7270 DYRVIK, NORGE.

____________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

        B. Andre museer, foreninger m. m.    

 

 

Landslaget for gammal spæl

Ble stiftet høsten 2000. Laget har som formål å bevare den siste rest av farga norsk spælsau. Utgangspunktet er dyr som ikke er blandet med andre raser, heller ikke uteganger (villsau) eller islandsk spæl som ble importert i 1970-årene.

Laget har over 80 medlemmer. Medlemskontingenten er 250,- kr pr. år. Det er valgt et styre på 5 medlemmer. Leder er Lars Tyssebotn, Tørvikbygd, telefon (47) 56 55 81 92 , e-post: tyssebot@c2i.net

På årsmøtet på Geilo 2001 ble det vedtatt lover for laget, og det arbeides med en permanent rasebeskrivelse, som skal avløse den foreløpige (link). 

Landslaget for gammal spæl samarbeider med Norsk Landbruksmuseum (NLM) (link) om blant annet registrering av dyr og innsamling av informasjon om denne rasen. Medlemmene i laget får tilsendt NLM’s organ ”Bjellekua”.

Det er tatt inn flere værer til semin, og frossensæd kan bestilles hos NSG semin a/s.

Laget bruker sheep-isle (S-I) som informasjonskanal på nettet.  S-I har lagt ut en rekke artikler som relaterer til gammal spæl. (Link til artiklene under denne overskriften). 

Dersom du har lyst til å vite mer om laget, vil vi sette pris på om kontakter enten lederen Lars Tyssebotn eller sekretær Ottar Endresen, Helleland, telefon (47) 51 49 70 47, e-post: ottar-e@c2i.net. Vi er også svært interessert i opplysninger som kan hjelpe oss til å spore opp eventuelle besetninger vi ikke ennå har fått registrert, men som kan være av gammal norsk spælsau.

     

Jærmuseet                                                     http://www.museumsnett.no/jaermuseet/  

Prosjekt: "Med sauen til fjells"
Frå 1992 til 1997 gjennomførte museet ei større innsamlings- og dokumentasjonsprosjekt om sauebøndene i Sør Rogaland og den spesielle driftetrafikken som er blitt drive her frå 1830-åra til i dag.
Prosjektet resulterte m.a. i ei bok, "Med sauen til heis", publisert av Jærmuseet i 1997 og ein interaktiv datapresentasjon som du kan sjå på museet. Materialet er også grunnlaget for ei hovudoppgåve i historie skriven av Torbjørn Hertel-Aas i 1998: "Heieføring og heiesjefer gjennom 160 år", Universitetet i Bergen.

         

         Vikingeskibsmuseet i Roskilde                         www.mac-roskilde.dk/         

 

Lystbækgård                                                http://www.lystbaekgaard.dk

Den norrøne sauen og dens ull kan her besøkes "live" på den jyske hede.

Lystbækgård er et center for får, uld og gamle håndverk, beliggende i Kronheden, Torsted. De besøgende kan opleve den Jyske hede, en del af det 5000 år gamle kulturlandskab som strækker sig fra Nordnorge til Portugal. Gården rummer galleri med skiftende udstillinger, café og butik, hvor der forhandles hedens håndværk.
På gården findes en "rigtig fårehyrde" og hendes to hyrdehunde. Berit Kiilerich er uddannet i Scotland. Et højdepunkt for besøgende er hyrdehundenes arbejde med fåreflokken på den vidtstrakte hede. Fårene er alle af den gamle nordiske korthaletype med et meget stærkt flokinstinkt. 350 Får, i alverdens farver, og med heden som baggrund er et imponerende syn.